Dobro veèer                   19.01.2020

Poèetna stranica        

      PONUDA

  Hoteli

  Apartmani
  Sobe
  Vile
  Izleti
  Aranžmani


  Destinacije

Novo u ponudi

Posebna ponuda

Pošalji stranicu

Vaš e-mail

Prijateljev e-mail

Poruka

    Nacionalni parkovi
   Brijuni
   Kornati
   Krka
   Mljet
   Paklenica
   PliTvice
   Risnjak
   Velebit


Posjetitelja  26

Tourist agency
MIRAMAR TRAVEL
Id code: HR-AB-51-08010102361
Tina Ujevica 14,
51260 Crikvenica
CROATIA
tel: +385(0)51 - 785 681
fax: +385(0)51 - 785 683
miramar-travel@ri.t-com.hr

info@miramartravel.net

OPÆI UVJETI POSLOVANJA
OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. Opće odredbe
Ovi Opći uvjeti i upute o smještaju sastavni su dio Ugovora za usluge smještaja u privatnom smještaju koji su sklopljeni između Turističke agencije MIRAMAR TRAVEL, vlasnik Andrej Blažičević, Tina Ujevića 14, 51260 Crikvenica, oib: 00482805268 PDV ID Broj : HR00482805260 tel: 051 785 681 fax: 051 785 683 e-mail: info@miramartravel.net radno vrijeme: 08.00 – 20.00 h čiji je voditelj poslovnice: Andrej Blažičević (u daljnjem tekstu agencija) i ugovaratelja smještaja (u daljnjem tekstu:putnik). Svi podaci i uvjeti obvezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru nije definirano drugačije.

2.Sadržaj ponude
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.

3.Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općm uvjetima pružanja usluge smještaja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je izvršiti uplatu po predračunu ili dostaviti popunjeni rezervacijski formular osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno.

4. Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,50 do 8,00 kn po osobi za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18.godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12.rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj.

5.Cijena usluge
Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja( u opisu smještaja naznačeno "prema dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu) pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove usluge se trebaju zatražiti prilikom rezervacije. Cijene usluge su objavljene u EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su izvršili uplatu po predračunu za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti gputnika o promjeni cijene. Obje strane su suglasne da agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije mogao znati. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje dogovorene cijene iznosilo više od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplačene cijene bez prava na naknadu štete. Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem gost boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Ukoliko u smještajnu jedinicu dođe više osoba, nego je naznačeno na putnim dokumentima, pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

6. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja kod pojedinog mjesta i pojedinih zemalja su različiti i nisu usporedivi.

7.Obaveze agencije
Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i o izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisan način osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.).

8.Obeze putnika
Putnik je dužan: posjedovati valjane putne isprave,
poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište,
pridržavati se kućnog reda u smještajnim jedinicama, te surađivati sa pružateljem usluga u dobroj namjeri,
prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o voucher)čajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije, putnik se obvezuje da će ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti uzrokovanu štetu.

9.Dinamika plaćanja rezervacija
100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu ili
50% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu ili
30% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu ili prema dogovoru

10. Pravo putnika na promjene i otkaz putovanja
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učitniti pismeno(e-mailom, faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkaza fiksno potvđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje protuvrijednost 15 Eura
za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije nakon polaska ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije

11.Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkolnosti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije ili po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja,agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od strane agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije.

12.Rješavanje prigovora
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjerni odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik-nosilac potvrđene rezervacije,prigovor podnosi zasebno. Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (vlasnika smještaja) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije u Crikvenici e-mailom na adresu: info@miramartravel.net . Putnik je dužan surađivati sa sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na licu mjesta prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor. Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom ili poštom. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije. Dok traje postupak rješenja, a ukupno najviše 14 odnosno 28 dana nakon uklanjanja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe ili druge instiitucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenskom periodu, putnik se odriče prava na tužbu. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinaciji, te sve ostale slične sitacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvliteta rezervirane smještajne jedinice(npr.:loše vrijeme,loše uređene plaže,prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.)

13.Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznjeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.
Izjava o zaštiti osobnih podataka:
• Slanjem upita izričito izjavljujem da sam MIRAMAR TRAVEL-u dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s MIRAMAR TRAVELOM
• To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i MIRAMAR TRAVELA
• Izričito dozvoljavam MIRAMAR TRAVELU da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.
• Suglasan/na sam da MIRAMAR TRAVEL, u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi moje osobne podatke dvije godine.

14.Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti putem pošte preporučeno na:
MIRAMAR TRAVEL
Tina Ujevića 14,
51260 Crikvenica
Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.15.Napomena
Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost sa gore navedenim uvjetima.

16. Nadležno tijelo
Djelatnost turističke agencije podliježe nadležnom tijelu i to: Ministarstvu turizma-Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr

17.Nadležnost suda
Putnik i Agencija nastojati će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda, a mjerodavno pravo biti će Hrvatsko pravo.
Opći podaci
MIRAMAR TRAVEL
vlasnik: Andrej Blažičević
Tina Ujevica 14,
51260 CRIKVENICA Hrvatska - Croatia
oib: 00482805268
PDV / VAT ID Number: HR00482805268
Id code: HR-AB-51-08010102361
Tel.: ++385 (0)51 785 681
Gsm.: ++385 (0)91 522 9069
Fax: ++385 (0)51 785 683
info@miramartravel.net
miramar-travel@ri.t-com.hr
www.miramartravel.net
Upisan u obrtni registar MBO: 92168540
Kunski i devizni račun: Iban: HR7624020061140060903
Agencijski devizni racun: HR4724020061540001349
kod banke Erste & Steiermaerkische banke d.d., Hrvatska, SWIFT ESBCHR22


 

   KORISNICKI KUTAK

  Onama

  Novosti
  Knjiga gostiju
  kontakt
  Kako rezervirati
  Opæi uvjeti
  Teèajna lista
  Nacin placanja
  Lokacija
  Poèetna

NOVOSTI

    KORISNI LINKOVI
   Vremenska prognoza
   Stanje na cestama
   Croatia Airlines
   Lufthansa
   British Airways
   Hrvatska - Mape
   TUI FLY
   Easyjet
   Norwegian

   FOTOGRAFIJE

  Crikvenica

  Stara Crikvenica
  Plaže

Fliegen nach Kroatien


VILLA ANNA Selce

SKI SERVICE

120 years of tourism

 


Copyright by:
  Miramar Travel
               
 
  
 Powered by:  Agency Online Software   MICRO MAG